Казкових вакансій не буває — не ризикуй власною свободою (ВІДЕО)

23 марта 2018 | Страна | 34 | 0

З метою захисту громадян України, що працюють за кордоном від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми (примус до праці силою, не виплата обяцяної заробітної плати, погрози, шантаж, примус до жебрацтва, обман, насильство тощо) у зв’язку з зростанням зазначених ситуацій та випадків втягнення українців у злочинну діяльність на території іноземних держав Міністерством соціальної політики України розроблено відеоролик «Казкових вакансій не буває-не ризикуй власною свободою».

Пам’ятка «Захист від рейдерства»

16 марта 2018 | Область, Страна | 59 | 0

 І. Рейдерство, що це таке. Ознаки рейдерства. У всьому світі рейдерство розцінюють як фактор недосконалості політичних, правових структур влади в державі, її чинного законодавства, відсутності належних умов для захисту бізнесу, прав власників і рівноправної конкуренції. Основна мета рейдерства – приборкання великого бізнесу, великих фірм, підприємств, захоплення земельних ділянок, обладнання і нерухомості. Ре́йдерство (в Україні) — вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо). Рейдерство — це дії, спрямовані на набуття певною особою прав на майно або контролю над суб’єктом господарювання без згоди власника або особи, яка здійснює контроль над суб’єктом господарювання, що відбувається у ході спланованого конфлікту відповідно до певного сценарію (стратегічного плану), який має удаване правове обґрунтування і реалізується з додержанням або з імітацією правових процедур. Рейдерство — комплексне явище. Це не тільки фізичні напади на підприємства, а й махінації з документами на землю, на яких працюють компанії. Є ціла низка схем, якими користуються шахраї для заволодіння чужим майном. Реєстратор змінює у реєстрі майнових прав одне прізвище на інше, після чого «новий власник» з озброєними людьми йде на підприємство і заявляє про свої права на землю і врожай. Разом з цим, невід’ємною частиною багатьох схем є оформлення фіктивних документів та підробка підписів. Специфічним для рейдерства є поєднання таких ознак: по-перше, майнові права або контроль над суб’єктом господарювання переходять від однієї особи до іншої; по-друге, такий перехід відбувається без згоди особи, що має відповідні майнові права або здійснює контроль; по-третє, такий перехід відбувається в ході спланованого конфлікту відповідно до певного сценарію (стратегічного плану), який: 1) має певне удаване правове обґрунтування (тобто його характеризує відсутність реальних правових підстав для отримання прав або контролю, утім юридичне оформлення рейдерських дій може бути настільки якісним, що створює видимість додержання закону); 2) реалізується із додержанням або частіше — з імітацією додержання встановлених законом процедур (при цьому силовий вплив, як правило, виходить за межі державного примусу, який застосовують державні виконавці за належного та неупередженого виконання виконавчих документів). Для подолання аграрного рейдерства в Україні, на вимогу народних депутатів — членів аграрного комітету та профільних асоціацій,  Кабінет  Міністрів України в серпні розглянув питання про посилення захисту майнових прав власників та орендарів земельних ділянок, запобігання противоправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки. ІІ. Отримання інформації щодо своїх корпоративних та майнових прав. У раз виникнення підозри у скоєнні проти Вас неправомірних шахрайських дій, Ви може скористатися можливостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав) та отримати інформацію щодо своїх корпоративних та майнових прав. Відомості про юридичну особу – її найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, види діяльності, а також ім’я фізичної особи – підприємця, її види діяльності, та багато іншої необхідної інформації містить Єдиний державний реєстр, що є автоматизованою системою збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Єдиний державний реєстр — це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Єдиний державний реєстр, крім документів, що містяться в реєстраційній справі та надаються у паперовій формі. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: – виписки з Єдиного державного реєстру; – витягу з Єдиного державного реєстру. Приймання запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру проводиться державними реєстраторами у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях та акредитованими суб’єктами. У паперовій формі можна отримати інформацію у вигляді: виписки з Єдиного державного реєстру; витягу з Єдиного державного реєстру, без використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки. В електронній формі надаються: відомості з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі — портал електронних сервісів); відомості з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних або в іншому форматі у режимі реального часу на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», встановлено, що за одержання виписки та витягу з Єдиного державного реєстру справляється плата. Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі державним реєстратором. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається державним реєстратором, уповноваженою особою фронт-офісу або помічником нотаріуса. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається через веб-портал Мін’юсту. Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі. Отже, для найшвидшого отримання інформації з Державного реєстру прав та з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді, Ви маєте можливість скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції України за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/ . ІІІ. Можливість захисту від рейдерства. Забезпечення визнання та захисту державою прав власників майна та бізнесу є одним з рушійних механізмів реформування важливих сфер  суспільних відносин. Перш за все, речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства, виникають з моменту такої реєстрації. Щодо визнання прав на бізнес слід відмітити, законодавство передбачає, що товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації,  фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Однією із загальних засад державної реєстрації є гарантування державою об’єктивності, достовірності та повноти відомостей про зареєстровані права. Так, державна реєстрація бізнесу та державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводиться у порядку визначеному Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно. Крім того, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців ґрунтується на засадах публічності, а відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань є відкритими та доступними. На сьогодні, забезпечення проведення державної реєстрації належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районних, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації та акредитованих суб’єктів державної реєстрації. Не слід залишати поза увагою повноваження державних та приватних нотаріусів, які також в повній мірі мають визначену законодавством можливість проводити реєстраційні дії, як й інші державні реєстратори. Міністерством юстиції України, за підтримки Кабінету Міністрів України та загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», ініційовано створення антирейдерських штабів, які функціонують на базі облдержадміністрацій. На підставі цього, розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 17.08.2017 № 430 (зі змінами), створено регіональний оперативний штаб із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству). Для забезпечення комплексного підходу в боротьбі з рейдерством, до багаточисленного складу штабу увійшли представники Запорізької обласної державної адміністрації, ГУ Національної поліції в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, Управління служби безпеки України в Запорізькій області, ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області, голова Ради асоціації фермерів та приватних землевласників в Запорізькій області, голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України, голова Запорізької обласної організації роботодавців агропромислового комплексу та представники Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. Також, для здійснення контролю за діяльністю державних реєстраторів, Міністерство юстиції України було наділено повноваженнями по розгляду скарг на дії реєстраторів та правом скасовувати оскаржені рішення про державну реєстрацію прав та вносити зміни у відповідні реєстраційні записи в державних реєстрах. Для реалізації цих повноважень Міністерством юстиції України було створено комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Позитивні наслідки від надання Міністерством юстиції можливості скасовувати реєстраційні дії є очевидними – захист прав в судовому порядку потребує дуже багато часу та зусиль, в той час як звернення зі скаргою до Міністерства юстиції України або до територіального органу юстиції дозволяє потерпілим дуже швидко та ефективно поновити свої порушені права. IV. Механізм поновлення прав за наслідком рейдерського захоплення. За останній час в Україні було здійснено багато рейдерських захоплень підприємств або їх активів. Об’єктами посягань були активи підприємств, нерухомість, товар, обладнання, право на відшкодування податку на додану вартість, земельні ділянки, посіви, врожай тощо. Жертвами рейдерів стають як невеликі підприємства, так і цілі холдинги. Для захисту своїх прав та свого майна від спроб чи вже скоєного рейдерського захоплення, необхідно володіти актуальною інформацією. Для цього найшвидшим способом отримати актуальну інформацію з Державного реєстру прав та з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді це можливість скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції України за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/ . На підставі виявленого факту рейдерства, Вам необхідно в найкоротші строки звернутися до регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству) в Запорізькій області та представників Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з метою оскарження рішення, дій чи бездіяльності державного реєстратора в адміністративному порядку здійснюється шляхом подання скаржником письмової скарги до Міністерства юстиції України або його територіальних органів в залежності від предмета оскарження. З метою оперативного інформування та реагування на рейдерські прояви, на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області додатково функціонує телефонна «гаряча лінія» регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству) за номером +380502863406. Відтак, з моменту виявлення факту порушення Ваших майнових або корпоративних прав, Ви маєте можливість ефективно та швидко поновити свої права в адміністративному (поза судовому) порядку шляхом складання відповідної скарги. Звернувшись до регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству), спеціалісти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нададуть Вам вичерпну консультативно-правову допомогу для найскорішого та правильного складання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації та направлення її на розгляд комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України чи при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області. Розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів Міністерством юстиції України та його територіальними органами є безоплатними. За результатами розгляду скарг Мін’юст та його територіальні органи крім іншого, приймають рішення про задоволення (повне або часткове) скарги шляхом прийняття рішення про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав; про проведення державної реєстрації — у разі оскарження відмови у державній реєстрації; про внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором. Злагоджена та оперативна робота Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, Запорізької обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, інших органів та громадян під час функціонування регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству) у Запорізькій області, призведе до оперативного реагування на факти аграрного рейдерства та завчасного попередження його проявів. Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області  

Какие медицинские услуги останутся бесплатными для украинцев. Полный список

14 марта 2018 | Страна | 35 | 0

В 2018 году в Украине введена в действие так называемая реформа здравоохранения. Согласно нововведениям, часть услуг останется бесплатными, а часть — будут переведены на коммерческую основу. Итак, какие же услуги первичной, неотложной, паллиативной и узкоспециализированной помощи должны быть бесплатными. Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях: — поражения электрическим током; — ожоги; — обморожения выше II степени; — кровотечение из сосудов; — отравления; — инсульты; — инфаркты; — отек легких; — острая почечная недостаточность. Первичная помощь, оказываемая бесплатно: — наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний; — сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями; — оказания неотложной помощи; — направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; — проведение профилактики: вакцинация, обзоры и исследования пациентов из групп риска; — консультирования. В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы: — общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; — глюкоза крови; — общий холестерин; — анализы мочи; — общий анализ мочи; — электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя; — микроскопия мокроты; — быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис. Услуги узкоспециализированных профессионалов. Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей: — аллергологов; — венерологов; — гинекологов; — кардиологов; — мануальных терапевтов; — логопедов; — нейрохирургов; — пульмонологов и тому подобное. Заметим, услуги врачей будут бесплатными только в тех случаях, когда пациент получил направление от семейного врача. В противном случае пациент будет платить по тарифу, определенному государством. © Подробнее читайте на ASN: http://asn.in.ua/ru/news/publishing/154839-kakie-medicinskie-uslugi-ostanutsja-besplatnymi-dl.html?utm_source=traffim&utm_medium=exchange&utm_campaign=33797&utm_content=3021601&utm_placement=733&_utl_t=fb

Нацбанк показал новые монеты-гривны (фото)

14 марта 2018 | Страна | 33 | 0

Монеты со временем заменят банкноты. Фото НБУ Новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен презентовал Национальный банк Украины. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Вводиться в обращение новые обиходные монеты будут поэтапно, сообщают в НБУ: — первый этап, 27 апреля 2018 года — будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны, — второй этап состоится позже: монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен будут вводиться в обращение в 2019 — 2020 годах (точную дату Национальный банк сообщит дополнительно). Как сообщалось, в Украине денежные купюры заменят монетами. Кроме того, Национальный банк прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Украину на Евровидение-2018 представит MELOVIN (ВИДЕО)

26 февраля 2018 | Страна | 32 | 0

24 февраля состоялся финал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2018, во время которого определился представитель от Украины. По результатам голосования, победителем стал MELOVIN. В финале Евровидения-2018 за победу соревновались шесть участников: группа Kadnay, Tayanna, группа The Erised, Laud, Vilna, Melovin. По результатам голосования, победителем, который представит Украину на песенном конкурсе, стал Melovin. В этом году в каждом полуфинале участвовало по 9 участников. По результатам баллов от судей и зрителей к финалу Нацотбора прошло по трое участников из каждого полуфинала. Членами жюри Национального отбора-2018 стали: певица Джамала, певец и композитор Андрей Данилко, музыкант и продюсер Евгений Филатов (The Maneken). Победитель Евровидения 2018 от Украины MELOVIN: смотреть видео выступления Источник: 24 Канал

Украинцы оформили четыре миллиона загранпаспортов

26 февраля 2018 | Страна | 20 | 0

 РепортерUA В Украине за 2017 год оформили четыре миллиона биометрических паспортов. Об этом говорится в отчете главы Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка по результатам работы ведомства в 2017 году. За весь 2017 год ведомство оформило 4 033 265 биометрических паспортов, тогда как в 2016 году – лишь 1 509 288. Также отмечается, что в 2016 году в Украине началось оформление паспортов граждан Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем. В 2016 году таких паспортов было оформлено 280 252, а в 2017 – 1 096 824. Такая ID-карта является аналогом внутреннего украинского паспорта. Также по ней можно посещать Турцию.

Мелитополь и Бердянск попали в десятку лучших малых европейских городов будущего

19 февраля 2018 | Страна | 42 | 0

Сразу два населенных пункта из Запорожской области вошли в топ-10 рейтинга городов будущего 2018-2019 годов по версии известного журнала «FDI Intelligence». Для создания рейтинга специалистами изданиями были собраны данные о 489 городах и регионах, которые распределили на 5 категорий: экономический потенциал, трудовая среда, экономическая эффективность, инфраструктура и содействие бизнесу. Наши города попали в категорию «Стратегия прямых иностранных инвестиций» подкатегории «Экономическая эффективность». Мелитополь разместился на 6-ой сточке рейтинга, а курортный Бердянск стал девятым. Интересно, что между ними расположились еще два украинских города — Тернополь и Кременчуг: Источник: Forpost

Достопримечательности Украины. Олешковские пески – украинская пустыня.

15 февраля 2018 | Страна | 64 | 0

Самый большой песчаный массив на европейской территории находится в Херсонской области. Чтобы увидеть пустыню своими глазами, нет надобности ехать в Сахару либо Гоби – в Херсонской области можно посетить самую крупную пустыню в Европе, общей площадью 200 тыс. га. Днем пески тут прогреваются до 70 С0, а ночью достаточно свежо. Амплитуда температурных колебаний составляет до 40 С0. Барханы в Олешковских песках достигают 12 м в высоту. Случаются тут и характерные для пустынь песчаные бури. В то же время, здесь есть оазисы, которые дарят путнику отдохновение. Олешковская пустыня возникла там, где ранее пролегало русло Днепра. Тысячи лет воды реки несли песок и ил, в результате почва, образовавшаяся тут производила растения. Однако древние люди выпасали тут скот, который полностью уничтожил травяной покров, оказавшийся неспособным к восстановлению.   В XIX столетии люди поняли, что пустыня захватывает все большие территории. Для того чтобы остановить этот процесс, и спасти Причерноморье от превращения в пустыню, крестьяне насадили искусственные леса. Позднее, в 1950 годы тут тоже массово высаживали сады, леса и виноградники. Таким образом пустыня перестала расширяться. На сегодняшний день эти леса – самые крупные рукотворные насаждения в мире, что тоже придает уникальности здешним местам. Еще интересна Олешковская пустыня своими озерами – небольшими чистейшими водоемами с бирюзовой водой. Вода в озерах очень вкусная и отличается высоким содержанием полезных минералов. Состарившиеся озера превращаются в болота. На глубине 400 м под песками геологи обнаружили большое подземное пресноводное озеро. Олешковская пустыня привлекает множество туристов. Особенно полюбилась она ценителям экстрима – где еще в Украине можно увидеть барханы с крутыми спусками и насладится катанием на квадроциклах по бескрайним просторам пустыни. Лунные пейзажи и обжигающий ветер, слепящее солнце и прекрасные оазисы – все это сделает посещение Олешковских Песков незабываемым путешествием. По материалам Ukraine Is

Перепризначення керівників закладів освіти в об’єднаних громадах

2 февраля 2018 | Страна | 106 | 0

Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст регулюються Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 5.02.2015 № 157-VIII.

90-летняя запорожанка попала в Книгу рекордов Украины

31 января 2018 | Область, Страна | 44 | 0

Несмотря на свой почтенный возраст, женщина продолжает работать. Недавно к 90-летнее сотруднице одной из запорожских больниц прибыли представители из Национально реестра рекордов. Столичные гости поздравили Веру Ракитянскую с юбилеем и удостоили ее звания врач с самым большим стажем работы. Стаж работы женщины в медицине поистине рекордный — 72 года, из которых 27 лет она возглавляла Запорожскую областную станцию переливания крови. Несмотря на свои 90 лет Вера Никитична продолжает работать и помогать людям.

Достопримечательности Украины. (Актовский каньон) (ФОТО)

29 января 2018 | Страна | 71 | 0

Актовский каньон «Долина дьявола», «Малый Крым» – именно так называют Актовский каньон, который находится в Николаевской области. Гранитные валуны, отвесные скалы, огромные каменные глыбы нависают над рекой Мертвовод, по которой, по легенде, скифы спускали своих правителей в последний путь. Предполагается, что из-за этого ритуала река получила такое название. Природа каньона Актовский каньон в селе Актовое, который является частью природного парка «Бугский Гард», входит в список семи природных чудес Украины и считается одним из старейших европейских участков суши. Актовский каньон – единственный в Европе имеет подобные знаменитым каньонам в Северной Америке геолого-ландшафтные характеристики. Глубина украинского каньона составляет около 50 метров, а его площадь – 250 гектаров. В самом Актовом часто останавливаются туристы, чтобы посмотреть на каньон. Скалы в самом селе являются самыми популярными среди путешественников. Далее скалы становятся круче и неприступней – именно они пользуются популярностью у альпинистов и фотографов. Посетить Актовский каньон лучше в теплое время года – весной или летом, когда дни становятся длиннее и теплее. Из-за сложного рельефа местности туристам не удается сплавляться по реке Мертвовод, но здешние места полюбились скалолазам. Долина интересна для любителей старины и тех, кто увлекается эзотерикой. Ведь каньон был сакральным центром Скифии, где в древности люди проводили ритуалы и молились своим богам. Легенды о реке Такое мрачное название река Мертвовод получила неспроста. В ее долине находятся захоронения скифских царей. По одному из преданий, во время одного из татарских набегов местные жители сварили ядовитый отвар, который вылили в реку. Татары попробовали воды и все умерли. По другой легенде, в этих местах когда-то состоялась страшная битва запорожских казаков с турками, после которой на плесе реки лежало столько тел, что даже не было видно воды. Как доехать С Вознесенска нужно ехать в село Трикраты. Оттуда вы едете по старой брусчатке к селу Актовое. По дороге вы увидите еще одно природное чудо – Арбузинский каньон. Проезжаете еще немного – и вы уже на месте. Лучше ехать к каньону на собственном авто, ведь маршрутки заезжают в эти края довольно редко. Напоминаем, что в самом Актовом есть невысокие скалы, популярные среди туристов. Если же вам хочется настоящего экстрима – поднимайтесь вверх по течению. Источник: ua.igotoworld.com #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

ТОП главных вопросов о кори: что нужно знать о причине медицинской паники

22 января 2018 | Страна | 64 | 0

Корь смертоносна лишь в 0,004% случаев, но чревата неврологией Болезнь в возрасте «за». Корью могут заболеть те взрослые, кому сейчас 30—45 лет: в их детство вакцинация проводилась лишь единожды В Киеве (на 15 января) корью заболело 87 человек (из них 66 — дети). Столько же заболевших в столице было за целый ушедший год. В целом по Украине заболеваемость в 2017-м году, по сравнению с 2016-м, выросла почти в 47 раз. Но вместе с тем специалисты призывают не паниковать. Во-первых, корь — вирус цикличный: активизируется каждые 5—6 лет, и последний год — «визитный» для него. Во-вторых, эпидемии в стране нет — заболеваемость имеет очаговый характер. Например, в Ивано-Франковской и Одесской областях за ушедший год было 1344 заболевших корью и 1296 соответственно, в то время как, скажем, в Полтавской — 19, Харьковской и Хмельницкой — по 11, а в некоторых и того меньше: в Житомирской — 6, Ровненской — 2, а в Херсонской и Черниговской — по одному. Неутешительные цифры, по единодушному мнению медиков, могли бы быть в разы меньше, если бы процент привитых от кори украинцев был хотя бы 80%, а он составляет на сегодня не более 30%. Скептикам и противникам иммунизации Ольга Голубовская, главный инфекционист Минздрава, профессор, завкафедрой инфекционных болезней НМУ имени Богомольца, приводит следующую статистику. «Программа вакцинации против кори в мире началась в 1963 году, у нас — чуть позже, с 1968 года. До введения программ иммунизации в США корью болели от 3 до 4 миллионов человек в год, до 500 (!) больных погибало, у приблизительно 1000 развивался энцефалит. Широкое применение вакцины привело к сокращению случаев кори в США (внимание) аж на 99% и, наконец, в сентябре 2016 года Панамериканское отделение ВОЗ объявило, что Северная и Южная Америка являются первыми регионами в мире, ликвидировавшими корь». Таким образом, если бы все жители Украины вакцинировали своих детей, то уже к первому году жизни малыши имели бы уровень антител к кори не меньше 85%, а к шести годам — не менее 97%. Взрослых среди заболевающих корью в таком случае тоже были бы единицы — ведь вакцина от кори живая, потому дает надежный иммунный ответ на много-много лет.  «А теперь массовый отказ от вакцинации против кори, вошедший в моду в Украине в начале 1990-х годов, дал свои плоды», — согласна с коллегой Елена Свидро, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии с секцией медицинской генетики НМУ им. Богомольца, эксперт по вопросам иммунологии департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации, к. м. н. С учетом указанных фактов и цифр напрашивается вывод, что вакцинация — ведущее условие многократного снижения распространения кори. Но все же: не вызовет ли прививка самого заболевания, раз она живая, или потому, что проведена сейчас, во время вспышки заболеваемости корью? Эти и другие популярные вопросы напуганных родителей мы задали нашим экспертам. Смертоносность вируса раздута? Да. Из 4782 украинцев, заболевших корью в 2017 году, смерть наступила у 0,004% из них. Но летальность — не единственное грозное последствие кори: она может привести к развитию миокардита, энцефалита (который в свою очередь, даже несмотря на своевременное лечение, может дать пожизненные осложнения в виде различного рода неврологических нарушений), пневмонии (она может закончиться хроническим бронхитом). Не вызовет ли вакцина заражение корью? Риск есть только при серьезном клеточном/комбинированном иммунодефиците (например, при ВИЧ или врожденном); если за последний год человек болел ОРВИ более 10 раз и выкарабкивался из болезни больше недели, получал недавно препараты крови, когда-либо имел снижение уровня тромбоцитов или онкозаболевание (сейчас или в анамнезе), на момент вакцинации имеет острую стадию любого заболевания (включая ОРВИ); если вакцинация от кори была проведена в течение 4 недель после любой другой; при беременности (планирующие материнство женщины должны избегать беременности в течение 3 месяцев после прививки); у людей с аллергией на антибиотик неомицин или куриный белок (компоненты противокоревой вакцины) при первичном введении. При аллергии на другое вещество нужна консультация аллерголога. Но все эти состояния являются противопоказаниями к вакцинации или причиной ее отсрочки. А значит, вопрос осложнений — надуманный. У некоторых детей после вакцинации могут возникнуть легкие побочные эффекты, что норма. Это: температура до 38 °С, конъюнктивит или необильная сыпь. Они возможны с 5—6 и по 12—18 день после прививки. Если длятся дольше трех дней, температура выше 38 °С, а сыпь на ваш взгляд — густая, то обязательно обращайтесь к врачу. Безопасна ли сейчас плановая вакцинация? Билет на спектакль пропадает или к бабушке надо ехать в маршрутке на день рождения, и некоторые родители ведут туда больного корью ребенка. При этом за зимней одеждой не всегда возможно разглядеть болезненность в попутчике или в соседе на спектакле. Но нередко на момент выхода в свет болезнь не видна невооруженным взглядом, и обвинять родителей таких детей в беспечности нельзя. С учетом сказанного другие родители страшатся: при такой непредвиденной встрече с больным их дети, которых они поведут на прививку, могут не просто заболеть корью, но и хуже перенесут болезнь из-за наложения двух источников инфекции. Может, тогда не стоит сейчас — в период вспышки заболеваемости — вести ребенка на плановую вакцинацию? Страхи — преувеличены: стойкий иммунный ответ на вакцину формируется через три недели, но уже с первой минуты все равно происходит выработка антител. Потому совсем беззащитным перед инфекцией организм провакцинированного ребенка не будет. Чтоб уж совсем не тревожиться, можно поступить так. Неделю не водите ребенка в общественные места (школу, детсад, ТРЦ) — за это время станет ясно, не подхватил ли он ОРВИ. Далее отправляйте его на прививку в медицинской маске (и после нее тоже), и 5—7 дней пусть он побудет снова дома. Совет. Неделю до и после прививки оставьте ребенка дома. Фото: zelenka.kiev.ua Кого «уколют» сейчас бесплатно? Бесплатно сделают прививку детям, которым 12 месяцев и шесть лет — они подлежат вакцинации согласно календарю профилактических прививок, утвержденных Министерством здравоохранения Украины. Также бесплатно провакцинируют ребенка, который пропустил укольчик, но теперь его родители хотят наверстать упущенное. Прививка в первом случае делается одноразово, во втором — дважды с интервалом в 28 дней. Экстренная вакцинопрофилактика (бесплатно) показана неиммунным детям в течение первых 3-х суток после контакта с больным корью — это как минимум облегчит течение заболевания, а если повезет — ребенок не разболеется вовсе. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, ЮНИСЕФ закупил вакцины в том количестве, в котором их заказывало Министерство здравоохранения, они развезены во все регионы. Однако недостаток вакцин возможен из-за некорректного распределения препарата. В ЮНИСЕФ советуют: если в вашей поликлинике нет вакцины КПК для детей, сообщайте об этом на сайте Министерства здравоохранения, на странице министерства в Facebook или пишите в FB Екатерине Булавиновой, медицинскому эксперту Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Таким образом Минздрав и ЮНИСЕФ смогут отслеживать ситуацию с вакцинами и способствовать их корректному перераспределению. Как определить качество вакцины? Обратите внимание, годна ли вакцина: не только по дате производства и сроку хранения, но и по визуальному индикатору на флаконе с ней. Это цветная пометка на наклейке в виде квадрата, заключенного в кольцо. Индикатор чувствителен к теплу, и по нему можно определить, не нарушался ли температурный режим хранения вакцины. Если квадрат светлее цвета кольца, вакцину можно использовать, если цвет квадрата совпадает с цветом кольца или становится темнее его, вакцина непригодна. Годность покажет индикатор. Фото: Украинское фото Что снизит риск заражения? Медицинские маски легкопроницаемы, поэтому ни разу не привитым детям лучше провести вакцинацию. Экстренно ее стоит сделать и привитому ребенку, если ему от 2 до 6 лет — уровень антител не настолько высок, так как стойкий иммунный ответ появляется после второй прививки (ее проводят в шесть лет). Детей до года не вакцинируют потому, что они иммунизированы антителами матери во время беременности (каждая женщина либо проходила вакцинацию в детстве, либо болела корью). Может, не вести сейчас детей в сад и школу? Риск заражения детей, привитых дважды, близкий к нулю, непривитых ни разу — стремится к 100%. Но смысла не водить такого ребенка в школу/сад, по мнению наших экспертов, нет, так как неизвестно, когда вспышка пойдет на спад, как и то, когда ребенок потом может встретить больного корью — ведь хоть и в меньшем количестве, но случаи заболевания регистрируется в Украине ежегодно (потому есть смысл не держать такого ребенка, а вакцинировать). Можно передержать дома ребенка, если тому от 2 до 6 лет (см. блок про риски) и параллельно привить его (если врач такое посоветует). При этом ребенок не должен посещать и любые другие общественные места: в детских коллективах сложно не допустить у детворы тесного контакта вроде целовашек-обнимашек, а дистанция между детьми на креслах в цирке/кинотеатре/маршрутке тоже мала, как и в магазинах — чужой больной ребенок может стать у прилавка рядом с вашим. А заразен больной корью не только весь период болезни, но и за два дня до повышения температуры и высыпаний и еще четыре дня после полного выздоровления. В дни после вакцинации кормите ребенка только легкими натуральными продуктами, не допускайте у него переутомления (эмоционального в том числе) и недосыпов. Риски. Держать дома непривитого ребенка смысла нет. Фото: AFP Как упредить заражение в семье? Если в семье есть болеющий корью, то в идеале стоит «поселить» его в отдельной комнате. У него должны быть отдельные посуда и полотенце. Полотенце и постельное белье больного нужно менять каждый день во избежание повторного заражения корью самого болеющего. Дело в том, что стойкий уровень антител к этой инфекции формируется у больного через 21 день, и до этого он может перезаражаться корью снова и снова. На всякий случай лучше не допускать того, что здоровый ребенок войдет в помещение, где несколько минут назад был болеющий (туалет, ванная комната, кухня). Но если такое случится — не паникуйте. Если инфекционный аэрозоль, который вычихнул-выкашлял болеющий не попал непосредственно на лицо или одежду здорового ребенка (если — да, стоит немедленно сменить ему одежду, умыть его с мылом и вымыть руки), то риск заражения невысокий, так как во внешней среде опасность инфекции уменьшается в несколько раз уже через 5—10 минут: температура, при которой вирус сохраняет активность, — 38 °С, а температура воздуха в комнате — не выше 22—23 °С. Водить ли болеющего ребенка на прогулки? Безусловно, свежий воздух позитивно отражается на течении любой болезни (при условии, что ребенок не температурит). Но в данном случае есть «но». Даже если гулять подальше от детских площадок (где ввиду горок и каруселей физнагрузок избежать трудно), вы не сможете обязать ребенка идти с вами все время за руку неспешным шагом, а бег за голубями или мячом может спровоцировать развитие миокардита — грозного состояния и частого следствия кори. Кроме того, для болеющего организма прогулки безопасны, если совершаются при разнице температур на улице и в квартире в 10—15 °С. Сейчас она больше. Отличается ли сыпь от аллергической? «Как отличить аллергию или ее дебют от коревой сыпи?» — частый вопрос на родительских форумах. Мол, ведь дети были завалены горами сладостей ввиду празднеств, которые во многих семьях продолжаются вплоть до Крещения. Никак: неспециалисту идентифицировать причину сыпи трудно. Ведь нередко корь протекает в атипичной форме: с температурой тела не более 37,2—37,5 °С, со слабым насморком, без обильной сыпи и белых «язвочек» во рту. Между тем менее опасной такая форма болезни не становится, а промедление с лечением увеличивает риск развития осложнений. Потому при любых «прыщиках» и симптомах ОРВИ поспешите к семейному врачу, педиатру или инфекционисту. Необычно. Корь бывает и атипичной: без лихорадки и обильной сыпи Лечение: основные правила Если температура тела 38—39 °С — дольше 10 дней, наверняка присоединилась бактериальная инфекция или иммунитет ребенка не справляется с вирусом кори. Тогда врач (и только врач!) может назначить прием антибиотиков и/или гамма-глобулинов. В остальном лечение симптоматическое: обильное питье; если нос не дышит — сосудосуживающие средства для недопущения отита; антисептики для горла; плотные шторы в комнате из-за светобоязни; витамин А — стимулятор роста лимфоцитов и антител — в продуктах (печень, морковь с маслом, рыбий жир): передозировка угнетает иммунитет, потому таблетированная форма — лишь по назначению врача. Что делать взрослым Заболеть корью могут те, кто в детстве или до 30 лет не делал ни одной прививки против кори, или лишь одну. При этом если взрослый заболевает, болезнь протекает тяжелее и с более выраженными осложнениями, так как с возрастом появляются хронические заболевания, из-за чего организм становится более уязвим. Взрослого человека провакцинируют лишь платно (дважды с интервалом в 4 недели) препаратами Приорикс или Тримовакс (средняя цена — 320 грн). Для проведения вакцинации в госполиклинике (амбулатории) прежде необходимо взять на препарат рецепт у врача — в аптеках, берегущих свою репутацию, вакцина продается строго по нему. В частных клиниках вакцинация вместе с консультацией врача стоит 800—1000 грн. Карта вакцинации не нужна. «На укольчик» должны поспешить и те, кто вакцинацию в свое время делал, но является близким окружением для людей с онкозаболеваниями, заболеваниями внутренних органов или рожденных ослабленными. Иммунная система болеющих (болезненных) людей крайне слаба и большинству из них вакцинация противопоказана. Потому позаботиться об упреждении заражения корью таких людей должны их близкие, так как в некоторых случаях со временем уровень антител у взрослого человека существенно снижается. «Сегодня»  

Різдво на Західній Україні

22 января 2018 | Страна | 77 | 0

Вже не перший рік за ініціативи народного депутата України Сергія Васильовича Валентирова обдаровані діти 81-го виборчого округу мають змогу відправитися до Івано-Франківської області для святкування Різдва на Західній Україні.

Першу в Україні сонячну електростанцію буде зведено у зоні відчуження

18 января 2018 | Страна | 33 | 0

Україна готується запустити свою першу сонячну електростанцію на території Чорнобильської АЕС. Розташована вона буде всього в ста метрах від нового саркофагу четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Її розмір становитиме приблизно 1,6 га, а на будівництво буде витрачено один мільйон євро. При цьому, очікується, що еко-електростанція повністю окупиться через сім років. “Потужність об’єкту становитиме 1 мегават, тобто ця сонячна електростанція може задовольнити потреби селища середнього розміру, або близько 2000 квартир”, – розповів голова українсько-німецької компанії Solar Chernobyl Євген Варягін. За його словами, сонячна установка повинна запрацювати протягом декількох тижнів. Протягом останніх двох років про можливості зведення сонячних електростанцій у зоні відчуження згадувалось не раз. Є навіть припущення, що зовсім скоро Чорнобиль може стати найбільшою “сонячною фермою” в світі. Переговори велись з інвесторами з Канади та США, пропозицію зведення гігаватної сонячної електростанції висували енергетичні компанії з Китаю, є великі перспективи інвестицій з боку Європи. Однак протягом багатьох років інвесторів відлякували бюрократія та корупція в Україні, а також слабкі гарантії безпечної роботи в зоні. Але після побудови і введення в експлуатацію нового саркофага рівень радіації біля станції знизився на десяту частину, і це, як зазначено, сприяло реалізації проекту сонячної електростанції. www.regionnews.net.ua

А каким ты нарежешь мясо?

18 января 2018 | Страна | 43 | 0

Бывает же так, что электрических приспособлений на кухне как у дурака фантиков, а самого главного в хозяйстве нет. Купите хоть десять кухонных комбайнов последней модели, но отсутствие толкового ножа напрочь ототбивает желание заниматься готовкой. Нож у повара — это как кисть у художника или разводной ключ у сантехника. Инструмент, с помощью которого истинный мастер может сделать всё! Но одним ножом на кухне, конечно, не обойтись: 4 — минимум, 6 — еще лучше. В этой статье расскажем, какими ножами должен обзавестись современный кулинар и для чего их использовать. Виды кухонных ножей Добротный набор ножей для повара — настоящий клад. Не советуем покупать готовый, ведь в там могут оказаться совершенно ненужные инструменты, на которые не стоило тратиться. Каждый нож подбирайте отдельно, ориентируясь на сою руку, навыки и потребности. Уделите внимание качеству стали, толщине лезвия и углу заточки: значение имеет всё, причем, индивидуально. Поварской нож Или шеф-нож. Область его применения на кухне — самая широкая: от измельчения зелени и нарезки лука до обвалки мяса. Форма лезвия позволяет, не отрывая острия от доски, быстро нарезать кубиками, брусочками, ломтиками практически любой продукт. Универсальный нож Название этого ножа говорит само за себя. Подходит для нарезки колбасных изделий, сыра, твердых и мягких овощей, шинкования капусты, отрезания ломтиков арбуза, разрезания цитрусовых. Нож для чистки Обычно меньше по размеру, чем универсальный, с изогнутым лезвием, кромка которого может быть как прямой, так и зубчатой. Иглоподобное острие подходит для очистки креветок, извлечения семечек, карвинга. Нож для хлеба Нужен, чтобы именно резать хлеб, а не пилить. Характерная особенность — длинное прямое лезвие с полукруглыми зубцами на кромке. Подходит для разрезания пирогов, тортов, а также арбузов, дынь и ананасов. Но на этом, конечно, выбор ножей не заканчивается. Есть и специализированные, узконаправленные, взглянув на которые сходу и не поймешь, для чего они предназначены. Посмотрите на картинки ниже! Использовать их или нет — дело ваше. Как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь. Наверняка у вас на кухне есть любимый нож, к которому рука сама тянется? Или всё-таки орудуете несколькими? Поделитесь в комментариях!