Пам’ятка «Захист від рейдерства»

16 марта 2018 | Область, Страна | 86 | 0

 І. Рейдерство, що це таке. Ознаки рейдерства. У всьому світі рейдерство розцінюють як фактор недосконалості політичних, правових структур влади в державі, її чинного законодавства, відсутності належних умов для захисту бізнесу, прав власників і рівноправної конкуренції. Основна мета рейдерства – приборкання великого бізнесу, великих фірм, підприємств, захоплення земельних ділянок, обладнання і нерухомості. Ре́йдерство (в Україні) — вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо). Рейдерство — це дії, спрямовані на набуття певною особою прав на майно або контролю над суб’єктом господарювання без згоди власника або особи, яка здійснює контроль над суб’єктом господарювання, що відбувається у ході спланованого конфлікту відповідно до певного сценарію (стратегічного плану), який має удаване правове обґрунтування і реалізується з додержанням або з імітацією правових процедур. Рейдерство — комплексне явище. Це не тільки фізичні напади на підприємства, а й махінації з документами на землю, на яких працюють компанії. Є ціла низка схем, якими користуються шахраї для заволодіння чужим майном. Реєстратор змінює у реєстрі майнових прав одне прізвище на інше, після чого «новий власник» з озброєними людьми йде на підприємство і заявляє про свої права на землю і врожай. Разом з цим, невід’ємною частиною багатьох схем є оформлення фіктивних документів та підробка підписів. Специфічним для рейдерства є поєднання таких ознак: по-перше, майнові права або контроль над суб’єктом господарювання переходять від однієї особи до іншої; по-друге, такий перехід відбувається без згоди особи, що має відповідні майнові права або здійснює контроль; по-третє, такий перехід відбувається в ході спланованого конфлікту відповідно до певного сценарію (стратегічного плану), який: 1) має певне удаване правове обґрунтування (тобто його характеризує відсутність реальних правових підстав для отримання прав або контролю, утім юридичне оформлення рейдерських дій може бути настільки якісним, що створює видимість додержання закону); 2) реалізується із додержанням або частіше — з імітацією додержання встановлених законом процедур (при цьому силовий вплив, як правило, виходить за межі державного примусу, який застосовують державні виконавці за належного та неупередженого виконання виконавчих документів). Для подолання аграрного рейдерства в Україні, на вимогу народних депутатів — членів аграрного комітету та профільних асоціацій,  Кабінет  Міністрів України в серпні розглянув питання про посилення захисту майнових прав власників та орендарів земельних ділянок, запобігання противоправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки. ІІ. Отримання інформації щодо своїх корпоративних та майнових прав. У раз виникнення підозри у скоєнні проти Вас неправомірних шахрайських дій, Ви може скористатися можливостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав) та отримати інформацію щодо своїх корпоративних та майнових прав. Відомості про юридичну особу – її найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, види діяльності, а також ім’я фізичної особи – підприємця, її види діяльності, та багато іншої необхідної інформації містить Єдиний державний реєстр, що є автоматизованою системою збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Єдиний державний реєстр — це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи. Відомості з Єдиного державного реєстру надаються за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру у паперовій або електронній формах, що мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Єдиний державний реєстр, крім документів, що містяться в реєстраційній справі та надаються у паперовій формі. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді: – виписки з Єдиного державного реєстру; – витягу з Єдиного державного реєстру. Приймання запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру проводиться державними реєстраторами у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення або в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях та акредитованими суб’єктами. У паперовій формі можна отримати інформацію у вигляді: виписки з Єдиного державного реєстру; витягу з Єдиного державного реєстру, без використання спеціальних бланків та без проставляння підпису і печатки. В електронній формі надаються: відомості з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі — портал електронних сервісів); відомості з Єдиного державного реєстру у форматі бази даних або в іншому форматі у режимі реального часу на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», встановлено, що за одержання виписки та витягу з Єдиного державного реєстру справляється плата. Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в паперовій формі державним реєстратором. Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається державним реєстратором, уповноваженою особою фронт-офісу або помічником нотаріуса. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається через веб-портал Мін’юсту. Інформація з Державного реєстру прав не надається фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати за надання інформації або внесення її не в повному обсязі. Отже, для найшвидшого отримання інформації з Державного реєстру прав та з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді, Ви маєте можливість скористатись електронними сервісами Міністерства юстиції України за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/ . ІІІ. Можливість захисту від рейдерства. Забезпечення визнання та захисту державою прав власників майна та бізнесу є одним з рушійних механізмів реформування важливих сфер  суспільних відносин. Перш за все, речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства, виникають з моменту такої реєстрації. Щодо визнання прав на бізнес слід відмітити, законодавство передбачає, що товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації,  фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Однією із загальних засад державної реєстрації є гарантування державою об’єктивності, достовірності та повноти відомостей про зареєстровані права. Так, державна реєстрація бізнесу та державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводиться у порядку визначеному Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно. Крім того, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців ґрунтується на засадах публічності, а відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань є відкритими та доступними. На сьогодні, забезпечення проведення державної реєстрації належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районних, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації та акредитованих суб’єктів державної реєстрації. Не слід залишати поза увагою повноваження державних та приватних нотаріусів, які також в повній мірі мають визначену законодавством можливість проводити реєстраційні дії, як й інші державні реєстратори. Міністерством юстиції України, за підтримки Кабінету Міністрів України та загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», ініційовано створення антирейдерських штабів, які функціонують на базі облдержадміністрацій. На підставі цього, розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 17.08.2017 № 430 (зі змінами), створено регіональний оперативний штаб із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству). Для забезпечення комплексного підходу в боротьбі з рейдерством, до багаточисленного складу штабу увійшли представники Запорізької обласної державної адміністрації, ГУ Національної поліції в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, Управління служби безпеки України в Запорізькій області, ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області, голова Ради асоціації фермерів та приватних землевласників в Запорізькій області, голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України, голова Запорізької обласної організації роботодавців агропромислового комплексу та представники Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області. Також, для здійснення контролю за діяльністю державних реєстраторів, Міністерство юстиції України було наділено повноваженнями по розгляду скарг на дії реєстраторів та правом скасовувати оскаржені рішення про державну реєстрацію прав та вносити зміни у відповідні реєстраційні записи в державних реєстрах. Для реалізації цих повноважень Міністерством юстиції України було створено комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Позитивні наслідки від надання Міністерством юстиції можливості скасовувати реєстраційні дії є очевидними – захист прав в судовому порядку потребує дуже багато часу та зусиль, в той час як звернення зі скаргою до Міністерства юстиції України або до територіального органу юстиції дозволяє потерпілим дуже швидко та ефективно поновити свої порушені права. IV. Механізм поновлення прав за наслідком рейдерського захоплення. За останній час в Україні було здійснено багато рейдерських захоплень підприємств або їх активів. Об’єктами посягань були активи підприємств, нерухомість, товар, обладнання, право на відшкодування податку на додану вартість, земельні ділянки, посіви, врожай тощо. Жертвами рейдерів стають як невеликі підприємства, так і цілі холдинги. Для захисту своїх прав та свого майна від спроб чи вже скоєного рейдерського захоплення, необхідно володіти актуальною інформацією. Для цього найшвидшим способом отримати актуальну інформацію з Державного реєстру прав та з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді це можливість скористатися електронними сервісами Міністерства юстиції України за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/ . На підставі виявленого факту рейдерства, Вам необхідно в найкоротші строки звернутися до регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству) в Запорізькій області та представників Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області з метою оскарження рішення, дій чи бездіяльності державного реєстратора в адміністративному порядку здійснюється шляхом подання скаржником письмової скарги до Міністерства юстиції України або його територіальних органів в залежності від предмета оскарження. З метою оперативного інформування та реагування на рейдерські прояви, на базі Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області додатково функціонує телефонна «гаряча лінія» регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству) за номером +380502863406. Відтак, з моменту виявлення факту порушення Ваших майнових або корпоративних прав, Ви маєте можливість ефективно та швидко поновити свої права в адміністративному (поза судовому) порядку шляхом складання відповідної скарги. Звернувшись до регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству), спеціалісти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нададуть Вам вичерпну консультативно-правову допомогу для найскорішого та правильного складання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації та направлення її на розгляд комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України чи при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області. Розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів Міністерством юстиції України та його територіальними органами є безоплатними. За результатами розгляду скарг Мін’юст та його територіальні органи крім іншого, приймають рішення про задоволення (повне або часткове) скарги шляхом прийняття рішення про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав; про проведення державної реєстрації — у разі оскарження відмови у державній реєстрації; про внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором. Злагоджена та оперативна робота Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, Запорізької обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, інших органів та громадян під час функціонування регіонального оперативного штабу із протидії протиправному поглинанню та силовому захопленню сільськогосподарських підприємств (аграрному рейдерству) у Запорізькій області, призведе до оперативного реагування на факти аграрного рейдерства та завчасного попередження його проявів. Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області  

90-летняя запорожанка попала в Книгу рекордов Украины

31 января 2018 | Область, Страна | 52 | 0

Несмотря на свой почтенный возраст, женщина продолжает работать. Недавно к 90-летнее сотруднице одной из запорожских больниц прибыли представители из Национально реестра рекордов. Столичные гости поздравили Веру Ракитянскую с юбилеем и удостоили ее звания врач с самым большим стажем работы. Стаж работы женщины в медицине поистине рекордный — 72 года, из которых 27 лет она возглавляла Запорожскую областную станцию переливания крови. Несмотря на свои 90 лет Вера Никитична продолжает работать и помогать людям.

Жителям області нагадують правила безпеки під час Водохрещі

18 января 2018 | Область | 32 | 0

Аби світле свято Водохрещі залишило по собі тільки приємні спогади, рятувальники нагадують основні правила під час традиційних зимових купань. За інформацією ГУ ДСНС України у Запорізькій області, головною вимогою до громадян є купання у спеціально відведених для цього місцях. Напередодні свята тут обстежуються днища та вживаються додаткові заходи безпеки. Тож всі охочі зможуть належно вшанувати християнські традиції без ризику для життя. Недопустимо розпочинати Хрещенські забави без представників Служби порятунку та медичних працівників. Ні в якому разі не можна купатися напідпитку. Діти повинні бути тільки під наглядом дорослих. Основні правила, яких треба дотримуватись під час купання взимку: перед купанням треба розігріти тіло; до води необхідно підходити в зручному взутті, щоб запобігти втратам чутливості ніг; занурюватись у воду краще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Стрибки у воду й занурення з головою не рекомендуються, бо це збільшує втрату температури й може призвести до шоку від холоду; намагайтеся швидко досягти потрібної глибини, але не плавайте; не перебувайте у воді понад 1 хвилини, аби уникнути переохолодження організму; після купання розітріть себе махровим рушником і надягніть сухий одяг; краще випити гарячого чаю. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА

В Запорожье будут постепенно исчезать маршрутки

6 января 2018 | Область | 43 | 0

В апреле прошлого года в Запорожье сотрудники Запорожского национального технического университета провели масштабное исследование пассажиропотока. При его проведении подсчитывалось не только количество пассажиров, но и количество единиц общественного транспорта, который задействован в перевозках. Как рассказывал журналистам на пресс-конференции в Агентстве региональных инициатив декан транспортного факультета ЗНТУ, руководитель проекта Алексей Кузькин, в Запорожье на момент исследования насчитывалось 92 автобусных, 7 троллейбусных и 7 трамвайных маршрутов. На первом месте по перевозке людей — маршрутки Прогнозировано больше всего пассажиров — 56% всех перевозок — перевозили автобусы класса «Б», то есть маршрутки «Мерседес-Спринтер» (вместимость — 17 сидячих пассажиров, но в часы пик помещали до 40), а также «Фольксвагены». На втором месте — 22% — автобусы класса «А» (вместимость — 23 человека, перевозка стоячих пассажиров разрешена). На третьем — 13% — автобусы первого класса (вместимость свыше 23 человек, можно возить сидячих и стоячих пассажиров). И на последнем месте с результатом 10% — электротранспорт. Средняя дальность поездки, на основании этого показателя планируется тариф — 5,75 км. По видам транспорта это выглядит так: на автобусе — 6,5 км, на трамвае-троллейбусе — 3,5 км. Если взять расстояние между остановками 500 метров, то в среднем один пассажир проезжает на автотранспорте 13 остановок. Всего в день по городу совершается примерно 635 000 поездок. Специалисты предложили в будущем исключить маршрутки из сети По словам Алексея Феликсовича, весь город был разбит на 92 транспортных района. Количество въезжающих и выезжающих пассажиров подсчитывалось в утренний час пик — с 6 до 9 часов. Согласно исследованиям, самый мощный транспортный поток в часы пик — в Космическом и Южном микрорайонах, на проспекте Соборном, мостовых переходах через Днепр из Хортицкого района и на плотине Днепрогэса. На основании мощности пассажиропотоков было рассчитано необходимое количество техники для каждого маршрута. Для решения транспортных проблем специалисты ЗНТУ предложили увеличить долю автобусов первого класса до 53%, повысить роль электротранспорта и в будущем полностью исключить автобусы класса «Б». То есть убрать микроавтобусы типа «Мерседес-Спринтер» и «Фольксваген», которые сегодня занимают более 50% пассажирских перевозок. Кстати, стоит напомнить, что петиция на сайте горсовета с просьбой убрать такие маршрутки в прошлом году набрала необходимое количество голосов. И ее рассматривали на сессии горсовета. Начальник управления транспорта и связи горсовета Александр Власюк выводы специалистов относительно маршруток прокомментировал так: «Конечно, уберем. Не сегодня, и не завтра. А постепенно, когда поедет коммунальный транспорт». Раньше было много транспорта и меньше людей Александр Власюк напомнил, что последний раз в Запорожье масштабное исследование пассажиропотока проводилось в 1989 году. Тогда не было такого количества частного транспорта и такого количества людей. По информации Александра Александровича, тогда на линию выходили 120 трамваев и 90 троллейбусов. А парк коммунального автотранспорта насчитывал 400 больших автобусов — ЛАЗов, ЛИАЗов, Икарусов, в том числе и «гармошек». Городские власти намерены возвратить на улицы города большие автобусы. Как известно, по программе финансового лизинга закуплены 35 автобусов марки МАЗ. Часть из них в конце декабря приехали в Запорожье из Минска и пройдя регистрацию, уже вышли на новый маршрут №17 «Арматурный завод — вокзал «Запорожье-1». Остальные прибудут в наш город в январе-феврале и будут распределены на наиболее напряженные направления перевозок. Город также планирует закупить за кредитные средства Европейского инвестиционного банка 55 вместительных автобусов. В планах также приобретение пяти электробусов, которые сегодня можно увидеть в Лондоне и еще нескольких городах. Все результаты проведенного пассажирообследования, по словам Александра Власюка, учтены в изменениях к городской программе развития транспорта, которая будет вынесена на январскую сессию горсовета. источник: Индустриалка

В Запорожье установили рекорд, создав светящуюся елку из 270 авто (Фото)

26 декабря 2017 | Область | 32 | 0

В воскресенье, 24 декабря, запорожские автомобилисты установили на каскаде фонтанов Радуга рекорд, выстроившись в огромную светящуюся елку единства. Рекорд зафиксировали представители книги Рекордов Гиннеса Украины. Колонну водителей сопровождали несколько экипажей патрульных, которые заняли на елке почетное место звезды. Отметим, десятки автомобилистов украсили свои елки светящимися гирляндами и мишурой, создавая праздничное настроение прохожим. Всего в акции поучаствовало рекордное количество автомобилистов: 270. Кстати, этот рекорд перебивает по своей массовости даже российский. Источник: Заноза

Об’єднані територіальні громади готові брати розвиток спорту на себе

26 декабря 2017 | Область | 40 | 0

У Запорізькому Центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся воркшоп «Розвиток спортивної інфраструктури в ОТГ» для представників об’єднаних територіальних громад Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Донецької областей. У заході також взяли участь заступник голови Запорізької облдержадміністрації Едуард Гугнін, експерти компанії GIZ GmbH. Учасники заходу  поділилися своїм досвідом розвитку спортивної галузі та досягненнями, обговорили плани та шляхи  розв’язання  проблем, з якими доводиться стикатися. — Проведення таких заходів допомагає знайти партнерів, зацікавлених сторін для подальшої співпраці, дізнатися про можливості  залучення коштів на будівництво спортивної інфраструктури. Міністерство молоді і спорту не має змоги профінансувати такі проекти, але може надати кошти на проведення змагань. Потрібно і те, і те. Інфраструктура нічого не варта сама по собі. Вона має бути наповнена людьми і змістом. У Запорізькій області цього року було профінансовано створення 10 футбольних майданчиків, які обиралися із 45 заявок. Причому п’ять  із них — в об’єднаних територіальних громадах. Для їх облаштування використовувалися кошти Федерації футболу України (50 %), обласної субвенції за цільовою програмою розвитку фізичної культури та спорту (20 % – по 300 тис. на об’єкт) і кошти громад (30 %). Таке співфінансування – це фактор співвідповідальності, бо люди розуміють, що це їхні кошти, які  слід витрачати на найнеобхідніше, — наголосив Едуард Гугнін. Вимоги до проектів, які  подаються на фінансування за кошти Державного фонду регіонального розвитку, їх відповідність Стратегії розвитку і цільовим програмам слухачам пояснила начальник управління економіки та будівництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі  ОДА Людмила Грабчилєва. Було відзначено позитивні зрушення, зокрема те, що бюджет на розвиток спорту в Запорізькій області значно збільшується. Якщо ще два роки тому спорт фінансувався за залишковим принципом, то вже другий рік  кошти передбачені не тільки на зарплатню, а й на участь спортсменів у змаганнях, стипендії, будівництво інфраструктури. На сьогодні визначено 12 пріоритетних видів спорту, де вже є певні досягнення, тож фінансування планують спрямовувати саме на них. Проте функції підтримки дитячих спортивних шкіл залишаються за ОТГ. У заявку з цим заступник начальника Управління молоді, фізкультури та спорту  облдержадміністрації Владислав Ковпак звернув увагу представників громад на необхідності підтримувати ДЮСШ, включати до своїх статутів розвиток спорту, приймати відповідні цільові програми, на які можна залучати кошти. — Протягом року в області не закрився жоден спортивний об’єкт. На сьогодні працює 65 ДЮСШ — 14 шкіл олімпійського резерву, 35 мають власну тренувальну базу. Проте 90 % із них не мають сучасного спортивного інвентарю. Є ще одна досить важлива проблема – нестача кадрів. 84% тренерів уже передпенсійного віку. Це загроза для спорту, – зазначив  посадовець. Вихід із цієї ситуації передбачений Концепцією розвитку спортивної інфраструктури в ОТГ Запорізької області, розробленою Запорізьким ЦРМС. Наступним кроком  стане реалізація спільного з проектом «Відкриті уроки футболу» проекту з відкриття футбольних секцій в ОТГ Запорізької області. Планується підготувати тренерів для футбольних команд, які в подальшому будуть працевлаштовані в громадах. На сьогодні заявки на участь подали вже 17 ОТГ Запорізької області. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА.

В Запорожской области исчезают свиньи и птицы

14 декабря 2017 | Область | 49 | 0

Стоимость свинины, говядины, курятины бьет все рекорды. Помимо увеличившегося объема экспорта этой продукции, удар по «мясной» отрасли нанесли эпидемии болезней, которым страдают с\х животные. В частности, за прошедший год в Запорожской области сократилось количество практически всей сельскохозяйственной живности – кроме овец и коз (01.12.16 их было 69,4 тыс. голов, а 01.12.17 – 69,2 тыс., — по данным Госстата). Свиней в конце прошлого года было 279,3 тыс. голов, а сейчас – всего 232,2 тыс., крупного рогатого скота сейчас 124,8 тыс. голов вместо «прошлогодних» 129 тыс., птицы – в 2016 было 5564,2 тысяч голов, а сейчас – всего 5089,1 тыс. голов. Аграрии говорят, что сокращение численности с\х живности будет продолжаться. Корм дорожает, правительство отказывается финансово поддерживать небольших производителей, выдавая субвенции лишь гигантам этой отрасли (которым, судя по всему, помощь и так не нужна, но зато они являются «приближенными» к власти и не отказываются от бюджетных средств). Так что рост цен на мясную продукцию, видимо, продолжится и в будущем году. Источник: http://www.zp-inform.site/

Наши футболисты на «Славутич-Арене»!

20 октября 2017 | Область | 93 | 0

В этот понедельник, 16 октября, в г.Запорожье на «Славутич-Арене» состоялся финальный матч Кубка по футболу объединенных территориальных громад (ОТГ) Запорожской области. В решающем поединке встретились команды Гуляйпольской ОТГ и Гирсовской ОТГ (Приазовский р-н).

У області нові випадки захворювання на ботулізм

10 июля 2017 | Область | 41 | 0

За повідомленням Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, днями у реанімаційне відділення обласної інфекційної лікарні у важкому стані поступив 34-річний житель м.Дніпрорудне із діагнозом ботулізм (клінічна форма), харчова токсикоінфекція. Наразі хворий знаходиться у важкому стані, йому введена протиботулінічна сироватка. Фахівцями  встановлено, що чоловік вживав рибу карась та тарань домашнього виготовлення. Всього у поточному році у Запорізькій області вже захворіли на ботулізм 11 осіб (8 випадків), померлих немає. Земляки! Спеціалісти радять виключити з раціону продукти харчування, які потенційно несуть загрозу захворювання на ботулізм:  рибу копчену та в’ялену, копчені м’ясні вироби, консерви, особливо домашнього приготування. У разі появи характерних для ботулізму симптомів (нудота, блювання, характерний біль у животі, порушення зору — «сітка» перед очима, двоїння предметів, важкість читання, сухість слизових оболонок, розлад ковтання) необхідно негайно звертатися за медичною допомогою. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю ЗОДА

За підсумками ЗНО 200 балів отримали 18 запорізьких випускників – третє місце в Україні

10 июля 2017 | Область | 61 | 0

Підбито підсумки основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яке у 2017 році проводилося з 12 навчальних предметів: української мови і літератури, математики, історії України, російської, іспанської, англійської, німецької, французької мов, біології, фізики, географії, хімії. Результати з української мови,  математики або історії України або іншого предмету (за вибором учасника) зараховувалися як оцінка за державну підсумкову атестацію. За повідомленням Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, для участі в основній сесії ЗНО  в області було зареєстровано 10597  осіб, що на 1411 менше, ніж 2016 року. За чисельністю зареєстрованих Запорізька область посіла 7 місце по Україні. При цьому  додаткова сесія щойно розпочалася і триватиме з 3 по 12 липня. Максимально можливу кількість — 200 балів за виконання сертифікаційних робіт з предметів  зовнішнього незалежного оцінювання отримали 18 випускників із Запорізької області. За цим показником область  посіла 3 місце по Україні разом із Харківською  після Києва і Львова (у 2015 році — 7 місце, у 2016 році — 8 місце). За підсумками ЗНО-2017 200 балів отримали: двоє – випускники минулих років, 10 – випускники запорізьких гімназій та ліцеїв № 11, 28, 29, 40, 71, 99, технічного, «Логос», двоє – випускник енергодарських гімназії «Гармонія» і навчально-виховного комплексу  № 1,  по одному — Бердянського муніципального ліцею, Мелітопольської гімназії № 10, Приазовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 «Азимут» і Михайлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія ім. І.А.Найдьонова». Найбільше балів на тестуванні здобули з англійської мови (8 осіб), четверо учасників отримали 200 балів з математики, троє – з хімії, двоє – з історії України, один – з біології. Остаточний звіт за результатами проведення двох сесій (основної і додаткової) буде оприлюднено у вересні 2017 року.  Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА

Аграріям пропонують компенсацію за придбану техніку вітчизняного виробництва

26 июня 2017 | Область | 43 | 0

Міністерству аграрної політики  та продовольства України передбачено на 2017 рік видатки в обсязі  550 млн. грн. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»  за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Відповідно до Порядку  використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової  компенсації вартості сільськогосподарської  техніки та обладнання вітчизняного виробництва,  сільгосптоваровиробникам  надається компенсація за техніку та обладнання, придбані  у заводів-виробників або  їх дилерів, на безповоротній основі у розмірі  20% вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість). Оплата за техніку і обладнання та її компенсація  проводиться через державні банки. Форма Заявки для отримання часткової вартості техніки та обладнання затверджена наказом Мінагрополітики  від 18.04.2017 № 228 (Додаток 1). Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, сформований комісією, яка утворена в Мінекономрозвитку (Додаток 2). Пам’ятка сільськогосподарському товаровиробнику для отримання  часткової  (20 відсотків)  компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (Додаток 3). Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації пропонує  сільгосптоваровиробникам області скористатися цією можливістю та отримати  фінансову підтримку. Департамент  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ЗОДА dodatok2 dodatok3

Досвід об’єднаних громад

23 июня 2017 | Область | 141 | 0

На початку тижня Всеукраїнська асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України організувала на території Преображенської і Комиш-Зорянської ОТГ Запорізької області інформаційно-практичну зустріч для представників органів місцевого самоврядування «Участь суспільства у прийнятті рішень у громадах».