11 июня 2018 Район 245  0 

Відбулася презентація карти-схеми Генерального плану смт Якимівка


У вівторок, 5 червня, у приміщенні Дитячої музичної школи відбулися громадські слухання щодо розгляду містобудівної документації, під час яких презентували карту-схему «Генеральний план смт Якимівка Якимівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт Якимівка Якимівського району Запорізької області».

Під час презентації кожний з присутніх мав змогу задати питання та отримати вичерпні відповіді безпосередньо від розробників Генплану — працівників ТОВ «Інститут Ефективних Технологій — Сателіт», які ознайомили із планом зонування селища (зонінг), моделлю перспективного розвитку Якимівки.

На заході був присутній М.І.Захаров, який, обіймаючи посаду голови селищної ради, розпочав роботу над Генеральним планом селища.

Присутні висловлювали свої думки щодо новоствореного Генерального плану смт Якимівка: в.о.старости Радивонівського старостинського округу Н.Ю.Паничева зробила зауваження щодо встановлення меж між населеними пунктами (Якимівка-Радивонівка), слушні та конструктивні зауваження робив начальник Держгеокадастру С.М.Кутіков. Конструктивні відповіді на поставлені питання отримала редактор газети «Слово трудівника» Т.В.Белименко.

За матеріалами сайту Якимівської ОТГ

***

Активну участь у обговоренні Генплану взяв начальник Держгеокадастру Сергій Кутіков, який цікавився усіма нюансами, що стосувалися земельних питань та зонування запланованої території. Однак, слід відмітити, що на громадське обговорення було надано дуже обмежену (з огляду на перелік змісту проекту) частину матеріалів проектної документації — лише ту, що вивішено на сайті ОТГ і надруковано знову чомусь (!?) у безпередплатній «ГЖ». Мало хто встиг, навіть із тих небагатьох осіб, які були у залі, ознайомитися із матеріалами проекту Генплану. Але і цієї частини вистачило для низки запитань на зразок «чому на наступні 20 років планується лише реконструкція свердловин із питною водою, коли керівництво ОТГ оголосило курс на дніпровську воду?» У відповідь проектанти повідомили, що не знають про те, що через Якимівку проходить ціла магістраль ЗГВ із питною водою. Добре, що присутні квартальні виявилися добре обізнаними з цього питання. Що буде із автостанцією у центрі селища, якщо на перспективу проектанти запланували спорудження автостанції 1-ого типу на полі між елеватором і «пітомніком». На запитання чи передбачається забезпечення селища громадським транспортом, проектанти промовчали, бо знову ж таки вони під час роботи над проектом не відали про його відсутність (там, звідки вони, громадський транспорт — то норма).

 

Результатом громадського обговорення має стати протокол таких слухань. Далі кожному мешканцю селища і всього району законодавцем гарантована можливість висловлення одноосібних чи групових зауважень і пропозицій протягом 1 місяця. У даному випадку регуляторний орган у особі селищної ради визначив термін до 5 липня включно. Ознайомитися із матеріалами проекту і картою-схемою Генплану, як стало відомо під час громадських слухань, можна у спеціалістів земельного відділу Якимівської селищної ради у Будинку побуту  ІІІ поверх (колишня реєстратура БТІ) у робочі дні.

Тетяна БЕЛИМЕНКО

фото Р.Бачуріна

  

—————————————————————————

Довідково: повідомляємо усіх зацікавлених осіб будівельної галузі, що у Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку №5/2018, будівництва та житлово-комунального господарства України опубліковано повний текст ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

Нагадаємо, що зазначений ДБН був розроблений членом КБУ Державним підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя» на заміну ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.2.4-3-95 «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», ДБН Б.2.4-4-97 «Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств», ДБН Б.1-2-95 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України», СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Зазначені будівельні норми набирають чинність з 1 вересня 2018 року та поширюються на планування і забудову територій населених пунктів та міжселенних територій на державному, регіональному та місцевому рівнях.

ДНБ доступний для завантаження у форматах PDF (для членів КБУ – у форматах PDF та DOC) за посиланням https://goo.gl/oj8KYk. Якщо у Вас немає паролю, його необхідно отримати за тел. (044)- 200-04-52.


У РАМКАХ ОБГОВОРЕННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

5 червня 2018 руку о 10.00 проведено громадські слухання щодо розгляду містобудівної документації «Генеральний план смт Якимівка Якимівського району Запорізької області».

У №22 (55) газети «Грані життя» від 2 червня 2018 року надруковано  інформацію «До відома мешканців Якимівської об’єднаної територіальної громади», яка, на думку працівників апарату селищної ради, мабуть, свідчить про початок обговорення проекту регуляторного акту. Але дана інформація, яка надрукована в газеті та на веб-сайті Якимівської громади, не відповідає вимогам чинного законодавства щодо процедури затвердження регуляторного акту, яким, згідно ст. 39 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є генеральний план населеного пункту (обов’язкові для виконання у передбачених законом випадках положення стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов, прийнятих органами державної влади та органами місцевого самоврядування, санітарних норм, державних норм і правил у сфері містобудування,  у тому числі державних будівельних норм, державних норм  і т.і.)

Ні в газеті, ні на офіційному веб-сайті  не висвітлено складові проекту генерального плану.

Під час презентації генерального плану та схем планування території смт  Якимівка нами, працівниками Радивонівського старостинського округу, в.о. старости Паничевою Н.Ю. та спеціалістом землевпорядником Варфоломєєвим  В.М.,  встановлено, що розробниками проекту збільшено границі населеного пункту смт Якимівка за рахунок земель колишньої Радивонівської сільської ради, а на сьогодні — земель старостинського округу, чим порушено ст. 173-175 Земельного кодексу України.

У відповідності до статті 133 Конституції України, систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Територія однієї адміністративно-територіальної одиниці від іншої відокремлюється межею — умовною замкненою лінією на поверхні землі. Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», територією є частина земної поверхні із повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси. Межа не тільки визначає зовнішні кордони території, але й встановлює територію конкретної адміністративно-територіальної одиниці, на якій реалізовуються повноваження відповідних компетентних органів.

У цьому ж законі встановлено, що проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж.

Якимівською селищною радою прийнято рішення №10 від 28.01.2016 року  щодо оновлення та розширення меж населеного пункту, при цьому Якимівською селищною радою протягом 2016-2017 років не було проведено погодження меж прилеглих земельних ділянок, чим порушено   розділ 29 ст. 173-175 Земельного кодексу України. Розділом 29 ЗКУ  визначаються повноваження по встановленню меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ, які входять до складу відповідного району, приймаються районною радою за поданням відповідних сільських, селищних рад. При розробленні даного генерального плану таких рішень Якимівською районною радою не приймалось. Розробниками проекту, можливо, на замовлення Якимівської селищної ради, самовільно прийнято рішення про (зменшення чи розірвання) площі адміністративно-територіальної одиниці  (Радивонівського старостинського округу) без попереднього письмового повідомлення про свої наміри і громадського обговорення. Існуючі на теперішній час межі Радивонівського округу встановлено Проектом формування та встановлення меж Радивонівської сільської ради народних депутатів Якимівського району Запорізької області (1993) та науково-технічної документації по роздержавленню та приватизації земель КСП «Ватутіна» (1994).

У проекті Генерального плану смт Якимівка також порушено пп.2 п.1 ст.4 ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до якого «територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися».

Висновок :

Внаслідок неправомірних дій Якимівської селищної ради Радивонівський старостинський округ №5 втрачає приблизно 50 га землі, також  перепідпорядкуванню підлягають об’єкти, від яких округ отримує приблизно 2 млн.грн. надходжень у вигляді місцевих податків та зборів,  — це кошти, за рахунок яких утримується соціальна сфера округу, розвивається інфраструктура  сіл  Мирне, Радивонівка, Богатир, Тимофіївка та Перемога.

Вимагаю: вивести незаконно приєднану частину земель Радивонівського старостинського округу із проекту «Генеральний план смт Якимівка Якимівського району Запорізької області».

Н.ПАНИЧЕВА, в.о.старости                                                   


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.